Добре дошли в www.mbal-silistra.com

Последна промяна: 13.02.2013г.

Изпълнителен директор
д-р Даниела Костадинова
Завършва медицина през 1986 г. във МА-ВМИ гр. София. Придобива специалности: "Вътрешни болести" през 1992 г., "Нефрология" през 1998 г., "Здравен мениджмънт - мениджър" към СА гр.Свищов през 2007 г., Магистратура "Здравен мениджмънт" към МУ гр.София през 2012 г.
Професионален опит:
03.11.1986 г. - 01.01.1999 г. - ОРБ-Силистра - ТПО - ординатор
01.01.1999 г. - 01.07.1999 г. - ОРБ-Силистра - Нефрологичен кабинет - ординатор
01.07.1999 г. - 01.11.2000 г. - ОРБ-Силистра - II BO - старши лекар
01.11.2000 г. - 31.12.2005 г. - АПМП-ИП - семеен лекар
01.01.2006 г. - 16.07.2007 г. - АСМП-ИП - специалист-нефролог
От 17.07.2007 г. - изпълнителен директор МБАЛ-Силистра АД
Основни квалификации: лекар-интернист, нефролог

"МБАЛ - Силистра" АД - гр. Силистра е лечебно заведение за болнична помощ.

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на профилактиката, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейност на територията на област Силистра чрез:

  • екип от висококвалифицирани медицински специалисти
  • взаимодействие и сътрудничество със звената за оказване на ПИМП и СИМП и др.
  • инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на стандартите в болничната помощ

Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва 7 общини: Силистра, Алфатар, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Главиница и Тутракан. Населението на региона се насочва към "МБАЛ - Силистра" за консултативна и стационарна помощ /поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници/.